Tijdschrift voor Rehabilitatie
Het Tijdschrift voor Rehabilitatie is een vaktijdschrift voor rehabilitatie van mensen met psychische beperkingen. Rehabilitatie is een domeinoverstijgende werkwijze. Het tijdschrift wordt tot stand gebracht met ondersteuning van Kenniscentrum Rehabilitatie, dat tevens de hoofdredactie verzorgt. Het tijdschrift is onder meer bedoeld voor werkers in de maatschappelijke opvang, psychiatrische ziekenhuizen, beschermende woonvormen, dagactiviteitencentra, arbeidsrehabilitatie, zorgcoördinatie- en casemanagementteams. De informatie in het tijdschrift richt zich zowel op het beroeps- als op het opleidingsveld, waarbij aandacht wordt gegeven aan praktische ervaringen en methodische handvatten.

http://www.rehabilitatie.nl/