SPH
SoziO is een vakblad voor sociale en pedagogische beroepen en verschijnt tweemaandelijks. SOziO is de voortzetting van het tijdschrift SPH.

http://www.sozio.nl