Ouderschapskennis
Ouderschapskennis is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek en ter ontwikkeling van de methodiek ouderbegeleiding. Praktijk, theorievorming en onderzoek komen in elk nummer aan bod. De redactie wil het schrijven over deze onderwerpen stimuleren en de buitenlandse literatuur toegankelijk maken. De redactie begeleidt auteurs met zorg. Beginnende auteurs krijgen speciale aandacht. Door zijn brede belangstelling en toegankelijke, verzorgde stijl is Ouderschap & Ouderbegeleiding een platform voor iedereen die professioneel werkt met ouders: psycholoog, maatschappelijk werker, pedagoog, psychiater en gezins of kinderpsychotherapeut. Ouderschapskennis is onafhankelijk: niet gebonden aan één referentiekader, niet aan één opleidingsmodel en evenmin aan een vereniging. Het richt zich op alle werksoorten waar ouders worden begeleid en op alle disciplines die zich met ouders bezighouden. Een jaarabonnement omvat drie nummers, twee themanummers en een internationaal nummer (I-nummer) met uitsluitend vertaalde artikelen en commentaar op buitenlands onderzoek en Engelstalige tijdschriften. Elk nummer heeft een omvang van tenminste 96 pagina’s.

http://www.ouderschapskennis.nl/