Herstelrecht
Het tijdschrift voor Herstelrecht richt zich op een nieuw initiatief in Nederland. Het wil een cultuur bevorderen waarin het overschrijden van normen en waarden wordt beantwoord met een poging om de schade daarvan te herstellen en het sociale contact tussen alle betrokkenen bespreekbaar te maken. Het tijdschrift is tevens de spreekbuis van het Forum voor Herstelrecht (www.forumherstelrecht.nl).