Zicht op vrouwenhandel
Auteur: Franssen, Margreet
Categorie: Welzijnswerk

Prijs: € 8.00
In Nederland worden per jaar naar schatting meerdan duizend buitenlandse vrouwen slachtoffervan vrouwenhandel. Door misleiding, uitbuiting,intimidatie en geweld worden ze gedwongen totprostitutie.Dit boek brengt de problemen in kaart waar dezevrouwen zich voor gesteld zien, als zij hun levenweer in eigen hand willen nemen. Speciale aan-dacht wordt besteed aan achtergronden, beleiden wetgeving ten aanzien van vrouwenhandel,omdat deze de mogelijkheden van vrouwen ompassende oplossingen te vinden voor hun proble-men, in hoge mate bepalen.In het boek wordt een methodiek gepresenteerdvoor integrale begeleiding van slachtoffers vanvrouwenhandel en biedt hulpverleners praktischehandvatten voor de ondersteuning van deze vrou-wen.De beschreven methodiek is ontwikkeld door deStichting Tegen Vrouwenhandel, die een jaren-lange ervaring heeft op dit gebied. De schrijfsterMargreet Franssen – andragoog – is onderzoekeren publicist op het gebied van vrouwenhulpverle-ning en seksueel geweld.De uitgave is primair bedoeld voor hulpverlenersin de maatschappelijke dienstverlening engezondheidszorg, maar ook voor andere beroeps-groepen – politie-ambtenaren, advocaten, tolken –biedt het boek waardevolle informatie.

Andere boeken binnen Welzijnswerk