Medicus en maatschappij
Auteur: Nuy, M.H.R.
Categorie: Paramedisch algemeen

Prijs: € 8.00
De samenstellers van dit boek beogen aan (huis-)artsen in opleiding probleemvelden onder de aandacht te brengen waarmee zij als arts te zijner tijd zeker te maken zullen krijgen, maar welke tot dusverre in het medisch curriculum in de schaduw blijven van de talrijke klinische themata. In het bijzonder voor hen die zich willen bekwamen tot huisarts of tot sociaal geneeskundige, alsmede voor de gezondheidswetenschapper, bieden deze Capita Selecta een oriŽnterende, op het artsenberoep toegesneden kennismaking met maatschappelijke vraagstukken op de grens van welzijn en gezondheid.
Vooraanstaande Nederlandse auteurs geven een actuele en kritische uiteenzetting over een 14-tal domeinen, zoals geweldsproblematiek bij vrouwen, jeugdtrauma's, facetten van thuisloosheid en voorwaarden voor het bieden van een goede gezondheidszorg aan mediterranen. Dit alles geschiedt tegen de achtergrond van Het Gebouw. Het gebouw is in feite de architectuur van maatschappelijke situaties, denk- en werkwijzen. Aan de orde komen onder andere de reikwijdte van zorg en welzijn, de noodzaak van een transculturele psychiatrie en de ethiek van de moderne dokter.
Medicus en Maatschappij brengt de relatie tussen gezondheid en maatschappelijke fenomenen in een bepaald reliŽf bijeen. Het boek biedt zowel een inleiding in diverse problemen bij sociaal kwetsbare bevolkingscategorieŽn, als een nieuwe impuls voor de professionele vorming van artsen, sociaal geneeskundigen en gezondheidswetenschappers.

Andere boeken binnen Paramedisch algemeen