Het leven zoals het is
Auteur: Jezek et al, Rob
Categorie: Welzijnswerk

Prijs: € 3.25
Zwerfjongeren vormen niet één homogene groep. Er is sprake van grote verschillen in demografische kenmerken, ervaring met hulpverlening en zwaarte van problematiek. Waar de ene jongere in korte tijd weer op het goede spoor te helpen is, doorlopen anderen een lang proces van vallen en opstaan en is het toekomstperspectief voor de volgende nihil.

Deze realiteit en de verschillen waartoe dit leidt in het dagelijkse doen van hulpverleners, worden in dit boek op boeiende wijze geïllustreerd.
Inspirerende methodische beschrijvingen en levendige casuïstiek wisselen in deze uitgave elkaar af.
De kracht en beperkingen van methodieken die hulpverleners hanteren, komen op (soms) harde wijze naar voren.
Zwerfjongeren blijken zich regelmatig niet te houden aan de lijnen die hulpverleners voor hen uitstippelen. Onderhandelen is een kernpunt van het methodisch handelen van de hulpverlener.
Het leven zoals het is, of: hoe hulpverleningsmethoden in het werk op straat aan de werkelijkheid worden aangepast.

Andere boeken binnen Welzijnswerk