Hoeklijnen ambulant jongerenwerk
Auteur: Schellekens, Jan
Categorie: Welzijnswerk

Prijs: € 4.70
Jongeren staan in het middelpunt van de belangstelling. Vooral aangevuurd door de toename van overlastsituaties, ontsporingen van en geweld door jongeren werden oplossingen tot voor kort vooral gezocht in sanctionerend beleid. Dit repressieve optreden van de overheid blijkt echter niet altijd het gewenste effect op te leveren. Problemen met bevolkingsgroepen verdwijnen in het algemeen niet door hen te onderdrukken. Dit heeft tot gevolg dat de gemeentelijke overheden, als verantwoordelijke voor lokaal jongerenbeleid, de mogelijkheden van preventief jongerenbeleid herijken. Daarmee komt de functie van het ambulant jongerenwerk weer in beeld.

Het ambulant jongerenwerk heeft een simpel principe: jongeren worden opgezocht op de plaatsen waar ze hun vrije tijd doorbrengen, er worden contacten met hen gelegd en een relatie wordt opgebouwd. Daarbij wordt bekeken of er mogelijkheden zijn om jongeren te 'activeren', of dat er obstakels zijn voor jongeren die hun persoonlijke ontwikkeling in de weg staan en die door middel van 'hulpverlening' weggewerkt kunnen worden.
Het communicatieproces is het uitgangspunt voor de ambulant jongerenwerker. Hij is van mening dat hij met zijn gedrag het gedrag van anderen kan be´vloeden, wellicht zelfs veranderen. Hij heeft ook geen andere mogelijkheden; hij is een verkoper zonder product. Wellicht heeft hij iets wat zijn afnemers, de jongeren, interessant vinden.

Hoeklijnen ambulant jongerenwerk beschrijft de patronen in de doelgerichte communicatie waarbij de vaardigheid om contacten te leggen en relaties te beheren een vereiste is. Zonder die vaardigheid ben je in het jongerenwerk - maar ook in het brede welzijnswerk, in de verkoop etc. - zo uitgerangeerd.
Het is niet alleen een praktisch leerboek voor degenen die in opleiding zijn en vrijwillig of beroepsmatig werkzaam zijn in het jongerenwerk, maar voor iedereen die zich bezighoudt met doelgericht relatiebeheer.

Andere boeken binnen Welzijnswerk