Zolang er mensen zijn die...
Auteur: Voorham, Lt.-kolonel mevrouw drs. Ine
Categorie: Welzijnswerk

Prijs: € 4.95
In het Nederlandse straatbeeld is het Leger des Heils niet meer weg te denken. Naast het beeld dat de meeste mensen van het Leger des Heils hebben, is het Leger zeer actief binnen de residentiŽle en ambulante hulpverlening. In Nederland zijn de diverse vormen van hulpverlening waarbinnen het Leger actief is aan het eind van de jaren tachtig in een nieuwe rechtspersoon ondergebracht: de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (W&G).

De laatste tien jaar kenmerken zich door vooruitgang, vernieuwing en verdere professionalisering van de hulp-, zorg- en dienstverlening. Dit boek markeert het tweede lustrum en schets in het kort een beeld van het Leger des Heils in het algemeen en van de doelen en uitgangspunten van W&G in het bijzonder. Daarnaast worden in een apart hoofdstuk uitgebreid tien vernieuwde vormen van hulpverlening beschreven die vanuit W&G zijn ontwikkeld. Duidelijk wordt dat het Leger op vele diverse terreinen van zorg actief is - van peuterspeelzaalwerk tot dak- en thuislozen- en psychiatrische zorg - en een duidelijke functie te verrichten heeft. De diverse hulpverleningsvormen worden verlevendigd door interviews met de eerste gebruikers.

Het boek wordt afgesloten met een weergave van enige cijfers. Zo blijkt onder andere dat het aantal hulpvragers sinds 1995 is toegenomen van bijna 20.000 naar ruim 26.000 in 1998 en het aantal medewerkers van 1.453 in 1990 naar 2.543 in 1998.
De hulpverlening van het Leger des Heils - waarin mannen en vrouwen, jong en oud in al hun facetten centraal staan - blijkt 100 jaar nadat William Booth zijn boek 'In darkest England and the way out' publiceerde nog steeds hard nodig.

Andere boeken binnen Welzijnswerk