ArbeidsoriŽntatie en -integratie vanuit de GGZ
Auteur: Wilma Swildens, Jelly Bruining & J. Trip
Categorie: Psychiatrie

Prijs: € 5.50
De arbeidsmogelijkheden van mensen met psychiatrische problemen krijgen in toenemende mate aandacht vanuit de geestelijke gezondheidszorg. Steeds meer wordt ingezien dat werk van essentieel belang kan zijn voor de integratie van GGZ-cliŽnten in de samenleving. De stap naar werk maken vormt een moeilijke opgave voor mensen met een psychiatrische achtergrond.

Reguliere arbeidsintegratietrajecten zijn vaak onvoldoende op de problemen van deze groep afgestemd. Een goede arbeids-oriŽntatie en bemiddeling naar werk dat past bij de mogelijkheden en beperkingen is essentieel. Met dit doel werd het Programma ArbeidsoriŽntatie en -integratie ontwikkeld.

Het programma bestaat uit een cursus arbeidsoriŽntatie, gevolgd door een bemiddelingstraject. Inzichten uit het vormingswerk worden gecombineerd met ervaringen op het terrein van arbeidsrehabilitatie van psychiatrische cliŽnten. Het programma gaat uit van nauwe samenwerking tussen arbeidsrehabilitatiewerkers, scholingsinstanties en medewerkers van arbeidsvoorzieningen. Daardoor wordt daadwerkelijk een brug geslagen tussen GGZ en arbeidswereld. Het programma is enkele malen in de praktijk getest en op basis van evaluatieonderzoek bijgesteld.

In ArbeidsoriŽntatie en -integratie vanuit de GGZ worden de onderdelen van het programma zodanig beschreven dat ze gebruikt kunnen worden door anderen die een dergelijk programma willen starten. Het werkboek biedt een inhoudelijke beschrijving van de achtereenvolgende fasen: van intake tot oriŽntatie op de eigen wensen en mogelijkheden, tot marktverkenning en bemiddeling naar een baan, scholing of werkervaringsplaats. Bij elke fase worden tips en suggesties geboden aan begeleiders, en in diverse werkbladen worden praktische oefeningen beschreven.

Dit werkboek is geschreven voor medewerkers uit de GGZ en arbeidswereld die zich (willen gaan) bezighouden met het terrein van arbeidsoriŽntatie, arbeidsbemiddeling en trajectbegeleiding. Een tweede doelgroep vormen studenten bij opleidingen voor activiteiten- en arbeidstherapie en ergotherapeuten. Ook andere hulp- en dienstverleners die kennis willen nemen van vormen van arbeidsoriŽntatie en/of bemiddeling ten behoeve van mensen met een psychiatrische achtergrond, zullen in dit werkboek veel bruikbare informatie vinden.

Andere boeken binnen Psychiatrie