Marketing & kinderopvang
Auteur: Kooij, Rijk van
Categorie: Pedagogiek

Prijs: € 3.95
Dit boek gaat over strategie en marketing in de kinderopvang. Beschreven wordt hoe het Kindergein - de Stichting Kinderopvang Nieuwegein- is vergaan om haar positie als marktleider in Nieuwegein te heroveren en veilig te stellen voor de toekomst. Was de Stichting tot 1990 toonaangevend in Nieuwegein, de jaren daarna ging het bergafwaarts met de organisatie. Vanaf 1996 is door een complete marktgerichte heroriŽntatie van de organisatie de oude positie weer heroverd.

Het is een vanuit de praktijk geschreven verhaal in drie delen. In deel I Achtergronden worden enkele maatschappelijke bewegingen op het gebied van de kinderopvang en de biografie van Kindergein beschreven. In het tweede deel staat de HeroriŽntatie van de organisatie centraal, in het kort wordt beschreven wat marketing in het algemeen en in het bijzonder voor de kinderopvang betekent. Bekende marketingbegrippen worden zo aan de hand van de specifieke praktijk van Kindergein inzichtelijk gemaakt. In het derde en laatste deel Strategie worden enkele strategische opties voor Kindergein beschreven en wordt aangegeven welke 'winst' de marketingaanpak voor de organisatie heeft opgeleverd.

Dit unieke boek geeft in kort bestek weer wat marketing kan betekenen voor de kinderopvang. Stapsgewijs en met voorbeelden uit de praktijk wordt duidelijk hoe een marktgerichte aanpak kan worden gerealiseerd. Een aanpak die uiteindelijk ten goede komt aan de vele klanten en klantjes van de kinderopvang.

Andere boeken binnen Pedagogiek