Poppen zoals wij
Auteur: SWP, Uitgeverij
Categorie: Opvoeding van kinderen en jongeren

Prijs: € 0.00
‘Poppen zoals wij’ is een methodiek die bedoeld is voor jonge kinderen (1 - 7 jaar) in kindercentra, peuterspeelzalen, voorscholen, de onderbouw basisschool of naschoolse opvang. De methodiek werkt met karakterpoppen die een vriendje worden in de groep.Tijdens het kringgesprek komt een speciale pop regelmatig op bezoek. De leerkracht of leid(st)er vertelt een kort verhaaltje en nodigt de kinderen uit om mee te praten en mee te denken met dat wat de pop beleefd heeft.

‘Poppen zoals wij’ stimuleert de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling en de identiteitsontwikkeling van kinderen. Kinderen leren dat ze trots mogen zijn op zichzelf en op hun eigen achtergrond. Tegelijkertijd leren de kinderen oog en respect te hebben voor overeenkomsten en verschillen tussen mensen. Dit kan vooroordelen en discriminatie op latere leeftijd voorkomen.

Andere boeken binnen Opvoeding van kinderen en jongeren