De multiculturele samenleving
Auteur: Derkx, Peter
Categorie: Mens en maatschappij algemeen

Prijs: € 5.70
Na 11 september 2001 en Pim Fortuyn lijkt de multiculturele samenleving als ideaal te hebben afgedaan. De auteur Peter Derkx, hoogleraar Humanisme en Levensbeschouwing aan de Universiteit voor Humanistiek, denkt daar anders over.

In dit boek, gebaseerd op zijn oratie van 10 maart 2004, gaat de auteur allereerst uitgebreid in op het begrip ‘multiculturele samenleving’, waarna hij de Turkse en Marokkaanse huwelijksmigratie aan de orde stelt. Hoe moeten we daarmee omgaan? Hoe moeten we de neiging van de Nederlandse overheid zien om deze huwelijksmigratie in te perken? Staat een dergelijke inperking niet op gespannen voet met het fundamentele mensenrecht om de eigen huwelijkspartner zelf in vrijheid te kiezen?

Peter Derkx besluit met de relatie tussen humanisme en godsdienst, in het bijzonder de islam, en komt tot de volgende stelling: de kern van de humanistische levensbeschouwing is een lotsverbondenheid met alle mensen en niet alleen met mensen uit de eigen kring, levensbeschouwing of cultuur.

Andere boeken binnen Mens en maatschappij algemeen