Schoolstrijd
Auteur: Schaapman, Karina
Categorie: Sociologie algemeen

Prijs: € 5.00
DE MEDIA OVER SCHOOLSTRIJD
 • Een primeur voor het Nederlandse onderwijs (Trouw)
 • Dit boek geeft een onthullend verslag van de wijze waarop de Nederlandse overheid voor het onderwijs zorgt (Prof. J. Dronkers in het voorwoord).
 • Ouders kunnen zich nu via de rechter beroepen op het sociale grondrecht op goed onderwijs (Prof. A. Koekoek in de NRC)
 • Binnenlands Bestuur 25/08: 'adembenemend relaas'
 • Ouders&School augustus: 'Verplichte literatuur voor elke ouder!'
 • S&D/Wiardi Beckman Stichting:'Een adembenemend boek, ook omdat het de politiek-bestuurlijke context van het basisonderwijs fileert'
 • Parool: 'Het is een vlot geschreven en tegelijkertijd goed gedocumenteerd boek waar je als lezer rooie oortjes van krijgt.'
 • Introspectie: 'Een onthullend verslag Öhet zou daarom door iedere burger gelezen moeten worden'
  SCHOOLSTRIJD, het boek:

  Een goed aangeschreven basisschool in de Amsterdamse grachtengordel, waar de ouders vol vertrouwen hun kinderen naar toe brengen. De school ligt in de buurt, oogt gezellig, groeit en bloeit. Mooier kan het eigenlijk niet. Maar dan beginnen er toch twijfels te komen over de kwaliteit van het onderwijs. Want waarom is er eigenlijk geen rapportage over de schoolvorderingen van de kinderen? En waarom is er niet voorzien in extra hulp voor kinderen die dat nodig hebben? En als dan uit een test blijkt dat haar zoon erg achterloopt in vergelijking met leeftijdsgenootjes en de school niet thuis geeft, huurt een moeder ten einde raad bijlessen in. Dat kost haar een rib uit het lijf. Ze probeert de kosten te verhalen op het schoolbestuur, de gemeente Amsterdam.. Dit blijkt het begin van een proces met een enorme uitwerking voor het Nederlandse onderwijs. Nog nooit heeft een ouder een schoolbestuur aansprakelijk gesteld voor slecht onderwijs en wordt kwaliteit van onderwijs gezien als een verantwoordelijkheid van de scholen zelf. Aan die situatie lijkt nu een eind te zijn gekomen.

  In dit boek staat het volledige en schokkende verhaal van die moeder. Vanaf het moment dat Karina Schaapman op zoek ging naar een school voor haar kinderen tot en met de rechtszaak tegen de gemeente Amsterdam die zij uiteindelijk won en daarmee onbedoeld onderwijsgeschiedenis schreef.
  Het verhaal leest als een roman, maar maakt tevens schrijnend duidelijk dat goed onderwijs in Nederland niet vanzelfsprekend is. Daarmee biedt het boek ook nieuwe inzichten en praktische handvatten voor iedere ouder en onderwijzer die kwaliteit van onderwijs ter harte willen nemen.


  Andere boeken binnen Sociologie algemeen