Andere tijden, andere meiden...?
Auteur: Offerman, Heidi
Categorie: Mens en maatschappij algemeen

Prijs: € 5.80
De Amsterdamse jeugdzorginstelling Altra biedt hulp aan jonge moeders vanafveertien jaar. De jonge moeders verblijven voor korte of langere tijd bij Altra en worden begeleid tijdens de laatste maanden van hun zwangerschap, rondom de bevalling en bij het beginnend moederschap.
De huidige hulp aan jonge moeders is voortgekomen uit de tehuizen voor ongehuwde moeders. Amsterdam telde eind 19e eeuw twee tehuizen voor ongehuwde moeders: de rooms-katholieke Hubertus Vereeniging en het protestants-christelijke Beth Palet. In 1905 werd een derde tehuis, op emancipatoire grondslag, geopend: Tehuis Annette. De oprichtsters streden tegen de vooroordelen ten aanzien van ongehuwd moederschap.
Aanvankelijk werd ongehuwd moederschap als zondig beschouwd. Halverwege de jaren vijftig kwam, bovenop het morele oordeel ook een wetenschappelijk oordeel.
Ongehuwd moederschap was schandelijk, maar zou ook schadelijk zijn. De ongehuwde moeder zou haar kind geestelijk noch materieel veel te bieden hebben. Er werd bij de moeders sterk op aangedrongen afstand te doen van hun baby. De huidige hulp wordt geen ongehuwde moederzorg meer genoemd, maar hulp aan jonge moeders. Jonge moeders staan, vaak in hun eentje, voor een driedubbele opgave: hun eigen ontwikkeling als adolescent, het beginnend moederschap en een plaats vinden in de maatschappij.
Honderd jaar na de oprichting van Tehuis Annette blijkt hulp aan jonge moeders nog steeds actueel. Andere tijden, andere meiden… klopt dat? Welke moeders hebben in de loop van de tijd hulp gekregen? Hoe heeft de visie op hulpverlening zich ontwikkeld? En wat is nodig voor de meiden van nu?

Andere boeken binnen Mens en maatschappij algemeen