De waarheid van Curacao
Auteur: Valdemar Marcha & Paul Verweel
Categorie: Cultuursociologie

Prijs: € 9.00
De relatie tussen Nederland staat vlak voor het millennium weer ter discussie. Voor en tegenstanders van de eeuwenoude banden bestoken elkaar met uitspraken. Veel van die uitspraken zijn eerder gebaseerd op vooringenomen standpunten dan op kennis van de situatie op de Antillen. In de discussie wisselen uitingen van paternalisme, schuldbesef, kolonialisme en utopisme elkaar af. De discussie wordt tevens gemonopoliseerd door opinionleaders. De waarheid van Curacao beoogt vanuit het standpunt van burgers een analyse te geven van maatschappelijke en bestuurlijke situatie op het grootste eiland van de Antillen. Het boek vertrekt niet uit vooringenomen standpunten en de mening van opinionleaders, maar vertrekt vanuit de ervaringen en opvattingen van mensen die op Curacao werken en leven. In het boek komen mensen aan het woord waarvan de familie al minstens drie generaties op Curacao woont (de Yi di Korsou), mensen die uit Nederland gekomen zijn (de Europese Nederlanders) en mensen die in hun ontwikkeling zowel verbonden zijn met het Antilliaanse als met het Nederlandse deel van het Koninkrijk. De waarheid van Cura´┐Żao blijkt dan veel genuanceerder en complexer. Het boek biedt inzicht in een aantal intrigerende vraagstukken zoals het multiculturele karakter van Curacao, de samenhang tussen integratie, differentiatie en fragmentatie van de samenleving, de ontwikkeling van de Curacaose identiteit en het karakter van de Curacaose en de Nederlandse bestuursstijl. In zekere zin bevat het boek daarmee lessen voor zowel de Antilliaanse als de Nederlandse samenleving: Curacao als spiegel. Dit boek is bedoeld voor een ieder die Curacao beter wil leren kennen en geen genoegen wil nemen met oppervlakkige beelden van zon, stranden, armoede en Nederlandse expert hulp. Het boek helpt de Europese Nederlander hopelijk de kloof te overbruggen tussen vooringenomen kennis en begrip voor de lokale werkelijkheid. Het kan behulpzaam zijn voor politici, ambtenaren, experts en toeristen. Voor de Curacaoenaar biedt het boek een visie op de eigen samenleving. Het kan behulpzaam zijn om de verschillende mondelinge overleveringen van de waarheid een plaats te geven.

Andere boeken binnen Cultuursociologie