Ronchi Isa: Grootheid in eenvoud
Auteur: Marcha, Valdemar
Categorie: Cultuursociologie

Prijs: € 15.90
Tedere essays over een strenge doch liefdevolle vader, analyses van zijn politieke scherpzinnigheid en daadkracht alsmede culturele aspecten van de Curacaose gemeenschap die zo vruchtbaar bleken voor het immigrantengezin Isa.

Een uitgave op initiatief van
Emsley D. Tromp
& Ivan de Windt

Onder redactie van:
Nancy van der Wal
Valdemar Marcha

Ramez 'Ronchi' Jorge Isa is een begrip geworden in de Antilliaanse politiek. Reeds vanaf het prille begin van zijn politieke carriļæ½re in 1944 heeft hij zijn stempel gedrukt op het politieke landschap van niet alleen de Nederlandse Antillen, doch ook het Koninkrijk. Maar liefst 31 jaar is hij actief geweest in de Antilliaanse politiek, om in 1975 afscheid te nemen.

Hij is een zeer veelzijdig mens, die alle lagen van de maatschappij kent, omdat hij ze zelf heeft doorleefd en ervaren, in allerlei hoedanigheden.
Ronchi Isa wordt alom gerespecteerd en nog steeds door velen geraadpleegd over uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken.

Zijn politieke initiatieven en erfenis zijn echter van zo'n voortdurende invloed en waarde gebleken dat een groep vrienden besloten heeft om zijn politieke daden en persoonlijke levenshouding vast te leggen ter wille van nieuwe Antilliaanse generaties. Gekozen werd voor een Liber Amicorum om de vele vrienden en bewonderaars van Ronchi Isa de kans te geven met hun eigen woorden hun erkentelijkheid en vriendschap te betuigen.

Andere boeken binnen Cultuursociologie