Van beroep: kwaliteitsfunctionaris
Auteur: Bering, R.
Categorie: Sociale filosofie

Prijs: € 3.95
Kwaliteitsmanagement is tegenwoordig de gouden standaard voor goede bedrijfsvoering. Ook in de gezondheidszorg is dat zo en het aantal instellingen dat kwaliteitsfunctionarissen in dienst heeft groeit gestaag. Als kwaliteitsfunctionaris heb je de opdracht om kwaliteitsmanagement op overtuigende en aantrekkelijke wijze vorm te geven, op een manier die past bij het werk en de mensen die dat werk uitvoeren. Dat is een leuke en veelzijdige taak, maar toch zijn er kwaliteitsfunctionarissen bij wie het enthousiasme na verloop van tijd verdwijnt. Sommige kwaliteitsfunctionarissen raken gefrustreerd. Hoe komt dat? Dat komt door de keerzijde van de medaille: als kwaliteitsfunctionaris heb je ook een veeleisende en solistische functie, vooral als je geen duidelijke positie binnen de organisatie hebt, als je onvoldoende steun krijgt, als je het enthousiast - maar verkeerd - aanpakt of als je niet over de vaardigheden, kunde en kennis beschikt die noodzakelijk zijn om dit werk met plezier en succes te kunnen doen. 'Van beroep: kwaliteitsfunctionaris' gaat daarover en bevat vele praktische tips voor kwaliteitsfunctionarissen in de gezondheidszorg. Uiteraard is de uitgave ook aan te bevelen voor directeuren. 'Van beroep: kwaliteitsfunctionaris' schrijft niet voor hoe het moet. Wel komen er onderwerpen aan de orde die van belang zijn voor een succesvolle aanpak van kwaliteitsmanagement.