Technologie en zorg
Auteur: de Vries, Theo
Categorie: Islam

Prijs: € 5.25
Technologische ontwikkelingen zetten de ordeningen in de zorg voortdurend onder druk. Ze reduceren de patiŽnt tot object, tot Ďdatageneratorí. Daarbij gaat het niet alleen om de medische handelingen zelf, het gaat ook om het proces in de gezondheidszorg. De afstand tussen patiŽnt en behandelaar wordt steeds groter, de relaties worden abstracter. Toch zijn de ontwikkelingen vaak veelbelovend Ė gevreesde ziekten kunnen effectief worden aangepakt, chronisch lijden kan aanzienlijk worden verminderd, processen zijn efficiŽnter en patiŽnten zijn steeds mobieler. Maar door de grote belangen die op het spel staan, ontstaan tevens nieuwe onzekerheden Ė of schijnzekerheden. Te snel op de markt gebrachte innovaties zijn soms ronduit gevaarlijk.
In dit boek staat de relatie tussen technologie, economie en zorg centraal. Theo de Vries, emeritus hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek, behandelt technologische ontwikkelingen in de zorg Ė en de fantasieŽn erover. Deze vormen immers de basis van het voortdurend zoeken naar nieuwe mogelijkheden. Twee technologieŽn staan in dit boek centraal: farmaceutische technologie in de meest brede zin en de informatie- en communicatietechnologieŽn (ICT). Technologie baseert zich op kennis. Daarom is de vraag van belang hoe die kennis tot stand komt, wat de kwaliteit ervan is, hoe de kennis wordt gecommuniceerd en in welke mate economische macht hier een rol speelt. Economische en financiŽle belangen bepalen in toenemende mate de richting van de technologische innovaties. Meer mensen kunnen daardoor worden genezen, maar de zorg wordt tevens snel duurder en de onderlinge solidariteit neemt af.

Theo de Vries was tot 2005 bijzonder hoogleraar regionale gezondheidszorg aan de Universiteit voor Humanistiek en hoogleraar toekomststudies gezondheidszorg aan de Universiteit Twente.

Andere boeken binnen Islam