Kinderen in Europa

De artikelen van Kinderen in Europa zijn tot stand gekomen uit een samenwerkingsverband tussen tijdschriften uit zeven Europese landen. Het tijdschrift richt zich op voorzieningen voor kinderen van 0 tot 10 jaar en hun gezinnen. De meeste bijdragen zijn afkomstig van de deelnemende landen, maar Kinderen in Europa staat open voor bijdragen uit alle overige delen van Europa.

KIDDO, Vlaanderen en Nederland.

KIDDO verschijnt 8 keer per jaar in Vlaanderen en in Nederland. Lezers zijn werkzaam in de opvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Zie ook: www.kiddo.net
Infancia, Spanje

De Associació De Mestres Rosa Sensat publiceert Infancia in het Catelaans en in het Spaans. Beide tijdschriften verschijnen zesmaal per jaar. Ze concentreren zich op de leeftijdsgroep van 0 tot 6 jaar en bieden een mix van theorie en praktijk. Elk tijdschrift heeft zijn eigen redactieraad en spitst zich toe op verschillende geografische regio’s en taalgebieden.
Bambini, Italië

Dit maandelijkse tijdschrift voor opvoeders van kinderen van 0 tot 6 jaar richt zich op wetenschappelijk onderzoek en goede opvoedingspraktijk. Het onderzoekt sociale en culturele veranderingen, met speciale aandacht voor de behoeften van kinderen.
Le Furet, Frankrijk

Verschijnt driemaal per jaar en gaat over kinderen van 0 tot 6 jaar. Het tijdschrift wordt gelezen door opleiders, opvoeders, leidinggevend personeel en coördinatoren in Frankrijk.
Children in Scotland, Verenigd Koninkrijk

Children in Scotland verschijnt maandelijks. Het blad biedt diepgaande artikelen en nieuws over thema’s met betrekking tot kinderen, jongeren en gezinnen in Schotland.
Grandir ŕ Bruxelles, Franstalige Gemeenschap in België

Dit tijdschrift wordt om de negen maanden met een oplage van 4.000 exemplaren gratis verspreid. Zie ook: www.grandirabruxelles.be
Norn & Unge, Denemarken

Dit wekelijks tijdschrift wordt gratis verspreid onder de 50.000 leden van de BUPL, de vakbond van pedagogen. Het behandelt theorie, praktijk, en arbeidsomstandigheden.http://www.kiddo.net