Weterings, Annet

Annet Weterings is afgestudeerd in pedagogiek en letteren. Vanuit Cartouche tekst en project begeleidt zij projecten in de kinderopvang. Zij heeft ook een belangrijke bijdrage geleverd aan de vertaling van Penny Tassoni's handboek voor de kinderopvang, wat bij Uitgeverij SWP is verschenen als vierdelige serie: Scholing in begeleiding en verzorging van kinderen voor leid(st)ers in kindercentra en sociaal-pedagogisch werkers:
Beschikbare titels op epub.nl: