Passage 2003/001
Tijdschrift: Passage
Categorie: Psychiatrie

Prijs: € 6.95
Redactioneel
Sonja van Rooijen

Rehabilitatie en herstel – het begin van een dialoog?
Een briefwisseling tussen Wilma Boevink en Jos Dröes

Vergezellen
Hand-in-handbegeleiding voor mensen met ernstige psychiatrische beperkingen bij hetverrichten van activiteiten
Hanneke Henkens en Lotte Herwig

Lang in zorg
Ambulante GGZ-hulpverlening aan langdurig zorgafhankelijke cliënten
Jan Theunissen, Nelleke Oosterling en Remko Hoogerwerf

Eindelijk een bruisend leven… opknappen in de stad
Een praktijkverhaal
Bart Kousemaker

De ontroering van het nodig-zijn
Een reflectie op het karakter van Passage
Marius Nuy

Begeleid leren als sociaal activeringstraject
Marijke Vellekoop en Jan Theunissen

Werken aan herstel
De dromen van vroeger vervangen door de dromen van vandaag
Ine Ketelaars

Lustrumcongres Stichting Rehabilitatie ‘92
Een impressie
Marianne Bassant

Beschouwingen over het maatschappelijk steunsysteem
Dolinda van der Meer

De wortel van de vlam die almaar dieper graaft naar brandstof
Een analyse van marginaliteit
Dr. Marius Nuy

Rehabilitatie: dat is toch normaal?!
Verslag van het congres voor begeleiders op 31 oktober 2002 in Muziekcentrum Vredenburg in Utrecht.
Bert-Jan Roosenschoon


Andere boeken binnen Psychiatrie