Passage 2002/002
Tijdschrift: Passage
Categorie: Psychiatrie

Prijs: € 6.95
Redactioneel

Het eigen geluid van daklozen
Willibrord de Graaf

Schrijven als je leven er van afhangt
Dagboeken en levensgeschiedenissen in perspectief
Geeske Hoogenboezem

Het persoonlijke publiek maken
Werken met cliëntervaring in de psychiatrie, een egodocument
Wilma Boevink

Een impressie van Kantlijn: schrijfclub voor dak- en thuislozen
Saskia ten Holt en Anneke Lock

Met hart en ziel
Beschouwing over de tentoonstelling ‘Met hart en ziel’ in Maastricht
Wim Schouten

Fotograferende daklozen zitten het leven op de hielen
Het Utrechtse project ‘Eyes of the street’
Vincent Wernke

Recensies
Er moet weer een net van gewoontes ontstaan, alleen daarin is te wonen
Marius Nuy

Wetenschappelijk onderzoek naar het ‘eigen verhaal’
Jos Dröes

Epiloog
Egodocumenten binnen hulpverleningsinstellingen
Lia van Doorn

Signalementen
Het (nood)lot van buitenslapers wekt ambivalentie
Marius Nuy

Vermaatschappelijking: Zo gewoon mogelijk - Erbij horen
Hella van de Beek

Second European Conference on Psychiatric Rehabilitation Collecting Evidence on Psychiatric Rehabilitation
Guido LissensAndere boeken binnen Psychiatrie