Participatie en Herstel 2015-3
Tijdschrift: Participatie en Herstel
Categorie: Psychiatrie

Prijs: € 14.95
2 Redactioneel Jos Dröes

3 De herstelbeweging: agenda voor de
toekomst Wilma Boevink

8 Warm aanbevolen. Contact leggen met
potentiële werkgevers voor mensen met
ernstige psychische aandoeningen
Venu Nieuwenhuizen en Tom van Wel

16 Ambulantisering in Utrecht: respijtzorg in
de wijk Michiel Emmelot, Kees Langerak
en Sonja van Rooijen

25 Herstel in de Basis GGZ. En als we het nu
eens heel anders gaan doen? Bea Tiemens,
Digna van der Kellen, Astrid de Groot – de
Meijer, Mirjam Nekkers

33 Kortdurende Begeleiding aan Huis
toereikend voor zelfredzaamheid op
lange termijn Anneke van Wamel en Linda
Kreuger

40 Beeld De ontmoeting en het afscheid
Jannemiek Tukker

41 Wervelingen. Lezing gehouden op 8 juni
2015 in Museum het Dolhuys te Haarlem
op het symposium ‘De helende werking
van kunst’ Jannemiek Tukker

47 Kunst in de verdrukking. De helende
werking van creatieve therapie
Hansje Galesloot

53 Je eigen stek Naar meer zelfbeheer in de
maatschappelijke opvang. De geleerde
lessen tot nu toe Michiel Lochtenberg
en Max Huber

57 Enik Recovery College: School voor het
leven Kristien Harmsen en Guus Cruts

60 Herstel ‘Alsof je een droom binnenwandelt’.
Hoe een studiereis bindt en
beweegt Martine Ganzevles en
Sascha van Gijzel

63 Bijeenkomsten
High & Intensive Care Festival 2015
Jos Dröes
Phrenos Rehabilitatieongres van 21 mei
2015, ‘Herstel, de voortgang’ Marijn Rümke

68 Boeken
Catherine van Zelst. Inside Out. On
stereotype awareness, childhood trauma
and stigma in psychosis Jos Dröes

70 Uit het buitenland
Kenniscentrum Phrenos signaleert
Jaap van Weeghel en Toine Ketelaars

Andere beschikbare nummers of artikelen