Participatie en Herstel 2015-1
Tijdschrift: Participatie en Herstel
Categorie: Psychiatrie

Prijs: € 14.95
3 Beeld Ton Rutjens

4 Redactioneel Jos Dröes

5 Reacties Herstelacademies of
cliëntgestuurde initiatieven? Peter
Koopman, met antwoord van Jean Pierre
Wilken

7 Grenzen verkennen, krachten versterken.
De toekomst van de zorg voor mensen met
ernstige psychiatrische aandoeningen
Remmers van Veldhuizen

17 Participeren bij Resto’s VanHarte Liesbeth
Kesseler en Dirk de Hoog

23 ‘Zorg voor Participatie’. De Individuele
Rehabilitatie Benadering aangepast voor
mensen met zeer ernstige verstandelijke
en visuele beperkingen die wonen bij
Koninklijke Visio, de Brink Annemarie
Zijlstra, Vanessa Maria Meyer en Gineke
Hanzen

33 Herstelwerk en ervaringsdeskundigheid
bij De Binnenvest: ontwikkelingen in de
maatschappelijke opvang Marijn van der
Klaauw

41 Kinderen van ouders met psychische
problemen kijken terug op
jeugdervaringen Peter van der Ende, Linda-
Aisha van Dalsum, Robin Doezé en Lies
Korevaar

50 Omgaan met een psychische
kwetsbaarheid tijdens je studie.
Studenten delen hun ervaringen op
Ervaringswijzer Olivier Lingbeek en Laura
Vegter

53 Herstel Herstellen bij De Waterheuvel
Anke Mul

55 Signalementen
Jan Theunissen e.a. Een karig en
sober leven maar niet ontevreden.
Vermaatschappelijking van de chronische
patiënt in de stad Charlotte de Heer-
Wunderink
Frank van Hoof, Nicole van Erp, Jenny
Boumans en Christien Muusse (2014)
Trendrapportage GGZ: Persoonlijk en
maatschappelijk herstel van mensen
met ernstige psychische aandoeningen.
Ontwikkelingen in praktijk en beleid
Margit van der Meulen

61 Bijeenkomsten Meet the Xperts II, De
Alternatieven Jos Dröes

64 Boeken
Hanna Bervoets Efter Marcia Kroes
Henk-Willem Klaassen (2014)
Bondgenoten. Hoe familieleden en
hulpverleners in de psychiatrie kunnen
samenwerken Wendy van Lier en Anita
Peters

68 Rehab

70 Uit het buitenland. Kenniscentrum
Phrenos signaleert Jaap van Weeghel en
Toine Ketelaars

Andere beschikbare nummers of artikelen