Tijdschrift voor Rehabilitatie 2014 - 3
Tijdschrift: Tijdschrift voor Rehabilitatie
Categorie: Psychiatrie

Prijs: € 14.95
Bild Emma de Zwaan

Redactioneel Rozemarijn Esselink

Reacties Machtswisseling in de psychiatrie Detlef Petry

Tijd voor het clubhuismodel Wander Reitsma en Martijn Ritzema

De culturele formulering in de rehabilitatiepraktijk Huub Beijers en Saskia
van Slogteren

Op zoek naar de bronnen van stemmen horen. Het maken van een construct
en een onderzoek bij honderd stemmenhoorders naar de relatie tussen hun
levensverhaal en de stemmen die ze horen Dirk Corstens en Eleanor Longden

praxis Eerste lijn stimuleert zelfhulp! Wim Venhuis en Anne-Marie van
Bergen

Feed
Jim van Os. De DSM-5 voorbij! Persoonlijke diagnostiek in een nieuwe
GGZ Michiel Bähler
Lineke van Hal. Working on activation. Analyses of stories about
vocational rehabilitation of people with disabilities in the Netherlands  Jos
Dröes

Toen
Congres ‘De kracht van het sociale wijkteam’ Anne-Marie van Bergen

Congres ‘De DSM-5 voorbij! Persoonlijke diagnostiek in een nieuwe GGZ’
Jan Theunissen
Symposium ‘Lijf en Lichaam’ Lonneke Albers

Uit het buitenland. Phrenos signaleert Jaap van Weeghel, Toine Ketelaars

Andere beschikbare nummers of artikelen