Tijdschrift voor Rehabilitatie 2014 - 2
Tijdschrift: Tijdschrift voor Rehabilitatie
Categorie: Psychiatrie

Prijs: € 14.95
Bild Petra Roos

Redactioneel Rozemarijn Esselink

Reacties Kwetsbaarheid gerehabiliteerd Inge Mans met antwoord van
Andries Baart

Vernieuwende inzet van ervaringsdeskundigheid in de pilot LIVE Nicole
van Erp, Dienke Boertien, Marianne van Bakel en Sonja van Rooijen

Herstelondermijnende reflexen. Het gevaar van goede bedoelingen van ggzhulpverleners
Tom van Wel, Jerry Allon, Odette Hensen en Fred Marquenie

DRÖES HIGGS

Luna houdt de kop koel. Hulphond op het voorjaarscongres van de
psychiaters Wilma Boevink

Persoonlijk herstel van cliënten in de maatschappelijke opvang. Een studie
naar de uitvoerbaarheid en implementatie van de cursus ‘Herstellen doe je
zelf’ Hanneke van Gestel-Timmermans, José Buitendijk, Evelien Brouwers &
Chijs van Nieuwenhuizen

De cursus digitaal werken aan je herstelverhaal Gerda Scholtens

Toen Congres van de Stichting Rehabilitatie ’92 Implementatie – Zo gezegd, zo gedaan? Linda van Moorsel, Remy Roest

Feed
Jaap van der Stel. Zelfregulatie, ontwikkeling en herstel Jos Dröes
Alan Doyle, Julius Lanoil and Kenneth Dudek. Fountain House Dienke
Boertien
Paul Custers. Aafje Marcia Kroes

Uit het buitenland. Phrenos signaleert Jaap van Weeghel, Toine Ketelaars

Rehab

Andere beschikbare nummers of artikelen