Tijdschrift voor Rehabilitatie 2014 - 1
Tijdschrift: Tijdschrift voor Rehabilitatie
Categorie: Psychiatrie

Prijs: € 14.95
Bild Petra Roos

Redactioneel Rozemarijn Esselink

Kansen voor sociale wijkteams. Kantelen met kwartiermaken Jean Pierre
Wilken

Kortdurende Begeleiding aan Huis: een haalbare kaart? Nicole van Erp,
Linda Kreuger, Esther van der Burg en Sonja van Rooijen

Rehab

Van gedwongen kader naar relatieve vrijheid  Tine Menzel, Hans Schreurs,
Bianca Kolthof, Henrike Janssen en Peter Goossens

DRÖES Wandelaars

Herstelgericht, presentiegericht en krachtgericht werken. Theorie en praktijk
van het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen Jean Pierre Wilken en
Dirk den Hollander

Wie kerfde ‘schuldig’ op mijn lijf? Vroegkinderlijke traumatisering, dissociatie
en psychose Wilma Boevink en Dirk Corstens

Toen Phrenos Psychose Congres Sociale inclusie is geen illusie Dorothé van
Slooten

Feed
Cor Arends. Godsdienst en waan Govert Jan Bach
Evelien Tonkens en Mandy de Wilde (red.). Als meedoen pijn doet – affectief
burgerschap in de wijk en Thomas Kampen, Imrat Verhoeven en Loes Verplanke
(red.). De affectieve burger. Rick Kwekkeboom
Corry Punch-Venneman en Maurice Punch. Een hoopvolle toekomst. De
Windroos, een werkwijze voor herstel en maatschappelijke integratie van
jongvolwassenen met psychoseproblematiek Liselotte de Mooij
Sabine Ootes. Being in place. Citizenship in long term mental healthcare
Klasien Horstman

Uit het buitenland. Phrenos signaleert Jaap van Weeghel, Toine Ketelaars

Andere beschikbare nummers of artikelen