Tijdschrift voor Rehabilitatie 2013-4
Tijdschrift: Tijdschrift voor Rehabilitatie
Categorie: Psychiatrie

Prijs: € 14.95
bild Anneke Bolle

REDACTIONEEL Rozemarijn Esselink
De invloed van individuele rehabilitatie op de maatschappelijke participatie van
jongeren met een psychosekwetsbaarheid  Tom van Wel en Hans Landsheer

DRÖES Tering

Artikel 107: België op weg naar een betere GGZ? Chantal Van Audenhove &
Guido Pieters Vernieuwing GGZ: België en Nederland vergeleken Philippe
Delespaul Rehabilitatieteams in de vernieuwde Belgische GGZ Jos Dröes

Kwetsbaarheid gerehabiliteerd. Een pleidooi  Andries Baart

Mijn Messiaspsychosen: voorstel tot een classificatie Albert Verleyen

PRAXIS Casussen uit de rehabilitatiepraktijk: verhuizen Corine Timmer

Feed
Allen Frances. Psychiatrie als pseudowetenschap Ed Brand
Jooske van Busschbach, Sonja van Rooijen en Jaap van Weeghel. Psychiatrische
rehabilitatie. Jaarboek 2013-2014 Michiel Bähler
Alie Weerman e.a. Deskundig door de verslaving. Praktijken en dilemma’s bij
de inzet van ervaringsdeskundigheid Anne-Marie van Bergen

TOEN Integratie en herstel van patiënten én teams René Keet, Katinka Kerssens
uit het buiten land. Phrenos signaleert Jaap van Weeghel, Toine Ketelaars

Andere beschikbare nummers of artikelen