Tijdschrift voor Rehabilitatie 2013-3
Tijdschrift: Tijdschrift voor Rehabilitatie
Categorie: Psychiatrie

Prijs: € 14.95
Redactioneel Rozemarijn Esselink

Philippe Delespaul, hoogleraar zorginnovatie: ‘Mijn affiniteit ligt
onmiskenbaar bij mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen’
Dorothé van Slooten en Sonja van Rooijen

bild John Tursi

Eerste ervaringen met een herstelondersteunend begeleidingsplan
Cris Bergmans en Jacqueline Thüss

Reacties Reactie op Bergmans & Thüss ‘Eerste ervaringen met een
herstelondersteunend begeleidingsplan’ Jenny Boumans

Kennen en gekend worden. Wijkgebonden en wijkgericht werken bij Petazzie
Gerda Scholtens

DRÖES Passanten

Wonen: een benadering vanuit de begrippen tijd en ruimte. Thuiszorg bij
psychisch kwetsbare mensen Peter Dierinck

Herstel Met het risico psychoses te ontwikkelen. Een persoonlijk verslag
Rory Byrne

Feed
Jenny Boumans en Ingrid Baart (2013). Het gewone en het bijzondere. Een
onderzoek naar ervaringskennis van succesvolle zorgmijders Jan Dimmers
Mierlo, T. van, F. Bovenberg, Y. Voskes en N. Mulder (2013). Werkboek HIC.
High en intensive care in de psychiatrie Jos Dröes

Illness Management and Recovery in de VS. Op werkbezoek in het land van
oorsprong Marijke Brugman, Lode Resing en Peter Goossens

uit het buitenland. kenniscentrum Phr enos signaleert Toine Ketelaars

rehab

Andere beschikbare nummers of artikelen