Tijdschrift voor Rehabilitatie 2013-2
Tijdschrift: Tijdschrift voor Rehabilitatie
Categorie: Psychiatrie

Prijs: € 14.95
bild Marjo Oosterholt

Redactioneel Rozemarijn Esselink

Op weg naar Ithaka. Reflecties op empowerment binnen zorg en welzijn Jenny
Boumans en Michiel Lochtenberg

Herstel Spiritualiteit en psychose – een persoonlijke ervaring Patte Randal

Samen Werk en Opleiding Realiseren voor personen met psychische problemen Veerle De Jaegere, Jeroen Knaeps en Chantal Van Audenhove

DRÖES België vanuit de trein bij invallende duisternis

toen
Change thinking, change practice, change services Cees Witsenburg
Er is leven na LIVE… en een lange weg te gaan Gerry Cornelissen
Kennisdag Ambulantisering: de deuren open! Simone van de Lindt
Symposium Transformaties Govert Jan Bach
Maatschappelijk integreren: hoe kun je dat van elkaar leren? Bert-Jan
Roosenschoon en Dorothé van Slooten

Feed
Auke van Dijk. Open en gesloten geesten Cees Witsenburg
Rein Gerritsen. 13 ongelukken Peer van der Helm

uit het buitenland. Phr enos signaleert Toine Ketelaars

rehab Wat is ervaringsdeskundigheid? Rokus Loopik, Harry Gras en Dirk den
Hollander

Aandacht voor interactie. Kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief Mette
Lansen

SRH bij mensen met autisme: een krachtige combinatie Joan de Heer en
Hermine Poleij

Andere beschikbare nummers of artikelen