Tijdschrift voor Rehabilitatie 2013 - 1
Tijdschrift: Tijdschrift voor Rehabilitatie
Categorie: Psychiatrie

Prijs: € 14.95
Redactioneel Rozemarijn Esselink

Zorg voor jongeren in de grote stad. Evaluatie ACT-Jeugd Rotterdam Bert-Jan
Roosenschoon en Patricia Schell

Herstel Voor wie zichzelf verliest, blijft er niet veel over Arnhild Lauveng

Soteria NL: vernieuwing vernieuwd Mario Domen en Jos Dröes

Rehabilitatie en herstel binnen de forensische setting Sonja van Rooijen en
Mieke van Boxtel

Ervaring met ervaringsdeskundige medewerkers Harrie van Haaster en David
Hidajattoellah

Bild Edward Christiaan

Station DSM Marcia Kroes

De laptop klapt open, de cliënt klapt dicht. En dan? Invoering herstelondersteuningsplan Laura van der Burgt en Wil Coopmans

Toen Valeriussymposium. Samen kiezen voor herstel Annette Plooy

Toen Partners in de zorg. Phrenos-schizofreniecongres Liselotte de Mooij

Feed Margreet de Pater. De eenzaamheid van de psychose W.M.N.J. Buis

Andere beschikbare nummers of artikelen