Participatie en Herstel 2018-4
Tijdschrift: Participatie en Herstel
Categorie: Psychiatrie

Prijs: € 14.95
2 Redactioneel

3 Herstel van trauma met hulp van een
ervaringsdeskundige zorgprofessional?
Een perspectief vanuit ‘trauma informed
practice’ Simona Karbouniaris en Alie
Weerman

12 Over de ontwikkeling van herstelacademies
Harrie van Haaster en Julie
Repper

20 Beeld ‘Zelfreflectie’ Kristien Harmsen

21 Ervaringsdeskundigheid vraagt om
creatieve vormen van kennisontwikkeling
Kike de Jong

30 Bijeenkomsten
Congrestival ‘Sociaal & Gezond’ Dorothé
van Slooten
F-ACT-congres Anne-Marie van Bergen
Congres ‘Welzijn op recept’ Klazine
Tuinier
NVP-netwerkconferentie ‘Us and Them’
de sociale context van psychose Klazine
Tuinier
Het 18e symposium van de International
Association of Forensic Mental Health
Services (IAFMHS) Diana Roeg
Wereldstemmenhoorderscongres Harm
Valentijn

49 Reisverslag Israel Lisette van der Meer

53 Naar Amerika! Learning Experience
Rokus Loopik en Carla de Kraa

59 Boeken
Marian Dries Martha van Endt-Meijling
Erven, Met nieuwe ogen, meervoudig
kijken en verbinden in het sociale domein
Diana Roeg

62 Uit het buitenland Kenniscentrum
Phrenos signaleert Jaap van Weeghel en
Toine Ketelaars

68 Rehab

Andere beschikbare nummers of artikelen