Participatie en Herstel 2018-2
Tijdschrift: Participatie en Herstel
Categorie: Psychiatrie

Prijs: € 14.95
2 Redactioneel

3 Reacties Woordendans rond herstel en
herstelassessment. Replieken van Venu
Nieuwenhuizen en Femke Dirkz-de
Groen op reacties van Arie Hordijk op hun
artikelen in Participatie en Herstel 2017,
nr 4 over herstelondersteunende zorg

6 Eigen regie in de praktijk, lezing
Lara de Brito

14 In Memoriam

15 Beeld

21 Ervaringen van patiënten met
schizofreniespectrum- en andere
psychotische stoornissen met Acceptance
Commitment Therapy Marc Vermaat,
Barbera Stringer en Nienke van der Voort

30 Woon/werk gemeenschap Umah-hai
van ervaring naar deskundigheid
Oscar Römer en Petra van der Lubbe

38 Herstel ondersteunen in tijden van
ambulantisering Arie Hordijk

48 Ouderschap bij psychische
aandoeningen. Vergeet de vaders niet!
Peter van der Ende en Lies Korevaar

53 Een gezellig vast moment in de week
voor twee Freek Boon

60 Boeken
Suzan Oudejans en Masha Spits, Snel
succes met ROM; een leidraad voor
professionals in de GGz Guus Cruts

62 Rehab

63 Uit het buitenland Kenniscentrum
Phrenos signaleert Jaap van Weeghel
en Toine Ketelaars

Andere beschikbare nummers of artikelen