Participatie en Herstel 2018-1
Tijdschrift: Participatie en Herstel
Categorie: Psychiatrie

Prijs: € 14.95
2 Redactioneel

3 Reacties Woordendans rond Herstel
en Herstelassessment. Reactie op twee
artikelen in Participatie en Herstel 2017,

4: Venu Nieuwenhuizen en Ben van de
Wetering, ‘Van ‘herstelondersteunende
zorg’ naar ‘herstelgerichte ontwikkeling’’
én Femke Dirkx-De Groen, ‘Het
herstelassessment, de bodem onder
herstelondersteunende zorg! Een
methodische ontmoeting met de cliënt,
gearrangeerd door de verpleegkundige’
Arie Hordijk

7 De ervaringsdeskundige praktijk van
Vriend GGZ Harrie van Haaster

16 Beeld ‘The Secret’ Abd Alkader Abd
Alwahed

18 Van professionele afstand naar
professionele nabijheid Mirjam van
Emmerik

24 Erkenning vaardigheden peer
professionals. Bruikbaarheid en
waardering van een instrument voor
erkenning van ervaringsdeskundigheid
Chris Nijboer, Annelies Hoefsloot en
Aukjen Niewijk

31 Zelforganisatie: maar wat merkt de cliënt
er nu van? Gerda Scholtens

37 Vertel ik het wel of vertel ik het niet.
Openheid geven over je psychische
problemen op school of stage Jacomijn
Hofstra & Lies Korevaar

46 Duurzaamheid herstelondersteuning
door onderzoek. Illness Management
and Recovery als voorbeeld Bert-Jan
Roosenschoon

55 Bijeenkomsten
Festival Helden van de Wijk Jos Dröes
13de Phrenos Psychosecongres Levensloop
– Levenshoop Corine Wepster
Jaarcongres Participatie en Herstel Jos
Dröes
Symposium ‘Kwalitatief onderzoek als
bewijs voor wat werkt’ en oratie Saskia
Keuzenkamp als bijzonder hoogleraar
Participatie en Armoede / Masterclass
Onderzoek ‘RCT, ja of nee?’ Martine
Ganzevles

67 Boeken
Meta Top en Arend Jan Waarlo (redactie),
De woestijn zal bloeien. Inspiratie voor
vernieuwing van geestelijk verzorging in
de psychiatrie Freek Boon
Irvin D. Yalom (2017) Dicht bij het einde,
terug naar het begin; Memoires van een
psychiater Guus Cruts

66 Rehab

Andere beschikbare nummers of artikelen