Participatie en Herstel 2017-4
Tijdschrift: Participatie en Herstel
Categorie: Psychiatrie

Prijs: € 14.95
2 In Memoriam Christ Wesenbeek

3 In Memoriam Jan Theunissen

4 Redactioneel

5 Zorgbehoeften, verwachtingen en
informatieverstrekking bij aanvang van
beschermd wonen Mandy Lodder, Rob de
Leeuw, Guus Schrijvers, Wiepke Cahn, met
een naschrift door Jan Berndsen

15 Beeld Psychosemasker Ester Dobler

16 Van ‘herstelondersteunende
zorg’ naar
‘herstelgerichte
ontwikkeling’
Venu
Nieuwehuizen en Ben van de Wetering

20 Het herstelassessment, de bodem
onder herstelondersteunende zorg! Een
methodische ontmoeting met de cliënt,
gearrangeerd door de verpleegkundige
Femke Dirkx-de Groen

29 Een jaar Respijthuis Amerbos. Op adem
komen, van problemen leren en verder
groeien Martin Zuithof, met medewerking
van Peter Kempers

36 Implementatie van de Individuele
Rehabilitatie Benadering in GGZ Oost
Brabant Linda van Moorsel en Debby
Postulart

45 Passende maatschappij gezocht.
Magazine Qracht 500 over psychische
aandoeningen en werk

47 Bijeenkomsten
4th European Conference on Integrated
Care & Assertive Outreach in Mental
Disorders Cathelijn Tjaden
Refocus on Recovery Simona Karbouniaris
Twaalfde ENMESH–congres,
‘Conceptualising, Measuring and
Influencing Context In Mental Health
Care: From the Individual to Society’
Bert-Jan Roosenschoon en Charlotte
Wunderink
Multiloog 20 jaar Marianne van Bakel

58 Boeken
Paul Moyaert. Schizofrenie - Een
filosofisch essay over waanzin Bert van
den Bergh
Peter Dierinck. Hoop verlenen: pleidooi
voor meer vermaatschappelijking van de
geestelijke gezondheidszorg Cor Arends
Mark Williams, Melanie Fennell,
Thorsten Barnhofer, Rebecca Crane
& Sarah Silverton. Mindfulness en de
transformatie van wanhoop: Werken met
mensen met een suïciderisico. Govert Jan
Bach

65 Rehab

68 Uit het buitenland Kenniscentrum
Phrenos signaleert Jaap van Weeghel en
Toine Ketelaars

Andere beschikbare nummers of artikelen