Participatie en Herstel 2017-3
Tijdschrift: Participatie en Herstel
Categorie: Psychiatrie

Prijs: € 14.95
2 Redactioneel

3 Professionele zelfonthulling. Onderdeel
van de professionele rol Erwin van
Meekeren

10 Als psychiater open over eigen ggzervaringen.
Interview met Jeroen Kloet
Kristien Harmsen

16 Beeld Und jetzt liegen wir Toos Nijssen

17 De ontaarde professionele afstand.
Exploratief praktijkonderzoek naar het
als hulpverlener vertellen over eigen
cliëntervaringen Tom van Wel

24 Column Zelfverhulling

26 De paradoxale inzet van ervaringsdeskundigheid
in het sociaal werk.
Relectie op de positie van ervaringsdeskundigheid
met het oog op de nieuwe
opleidingen Social Work Alie Weerman

33 “Ik denk dat een combinatie beter
is”. Een kwalitatieve studie naar de
samenwerking van IMR-trainers mét en
zonder ervaringsdeskundigheid Niek van
der Neut, Marijke Brugman, Ad Bergsma,
Titus Beentjes

42 Lessen uit Triëst? Van burgerrechten naar
burgerschap Christien Muusse en Sonja
van Rooijen

51 Gloeiende Kooltjes Rozemarijn van
Seventer

54 Bijeenkomsten
Dag van Herstel Olena Trompert
Congres Inzet Ervaringsdeskundigheid
Marcia Kroes
Howie the Harp ‘Ervaring Werkt’ Jos Dröes

60 Boeken
Wilma Boevink. Hee! Over Herstel,
Empowerment en Ervaringsdeskundigheid
in de psychiatrie Jan
Theunissen
Menno Oosterhof. Vals alarm Irene van
de Giessen
Bauke Koekkoek. Verward in Nederland;
Hoe we omgaan met mensen met
psychische stoornissen Guus Cruts

68 Rehab

70 Uit het buitenland Kenniscentrum
Phrenos signaleert Jaap van Weeghel en
Toine Ketelaars

Andere beschikbare nummers of artikelen