Participatie en Herstel 2017-2
Tijdschrift: Participatie en Herstel
Categorie: Psychiatrie

Prijs: € 14.95
2 Redactioneel

3 Reacties Reactie op ‘Een nieuwe
opleiding en een nieuw beroep in
ontwikkeling: de Sociaal Psychiatrisch
Ondersteuner’ Arie Hordijk met een
repliek van Bente Appelhof, Lidy Zaat en
Nico van Tol

5 Nu heb ik de sleutel. Zelfbeheer van
residentiële voorzieningen in de
maatschappelijke opvang en geestelijke
gezondheidszorg Max A. Huber

18 Beeld Drieluik van mijn herstel Jennifer
Steenbergen

20 “De omgeving van de mens is de
medemens” De betekenis van de
omgeving in de behandeling van
psychoses Caroline Verheijde-Zeijl

28 Herstel Herstel als persoonlijk groei
Olena Trompert

32 Column Is Peer-supported Open
Dialogue de nieuwe wind in de ggz? Tom
van Wel en Fred Marquenie

33 ‘We hebben het over de broedkamers
van de presentiebenadering’. Meer dan
een dak - Laagdrempelige presentie voor
kwetsbare burgers onderzocht Margit van
der Meulen

38 Zingen is zo gek nog niet. De betekenis
van zingen in een koor in een intramurale
ggz-instelling. Marianne van Liemt-
Kramer en Remco Graat

45 Over verbinden en verschil… Over
kwetsbaarheid en kracht… Bouwstenen
voor participatie en herstel Cora Brink

48 Bijeenkomsten
Herstel en Filosofie Corine Wepster
Congres ‘Out of the box!?’ Emma de
Zwaan
Promotie Wilma Boevink Klazine Tuinier
Phrenos Psychosecongres: ‘Psychose in
perspectief’ Nico de Louw

61 Boeken
Annemarie Stiekema. On the road to
recovery. Addressing negative symptoms,
cognitive deficits and environmental
factors in residential patients with severe
mental illness. Ellie Wekking
Judith Wolf (2016). Krachtwerk,
Methodisch werken aan participatie en
zelfregie. Anne-Marie van Bergen

66 Rehab

69 Uit het buitenland Kenniscentrum
Phrenos signaleert Jaap van Weeghel en
Toine Ketelaars

Andere beschikbare nummers of artikelen