Participatie en Herstel 2017-1
Tijdschrift: Participatie en Herstel
Categorie: Psychiatrie

Prijs: € 14.95
2 Redactioneel

3 De herstelacademie: hype of een
prachtkans voor empowerment?
Reflecties naar aanleiding van een
onderzoek naar Enik Recovery College
Jenny Boumans en Christien Muusse

14 Beeld Lone Wolf Daniel Wulff Petersen

15 Een nieuwe opleiding en een nieuw
beroep in ontwikkeling: de Sociaal
Psychiatrisch Ondersteuner Bente
Appelhof en Lidy Zaat

25 Herstel De ‘klompvoet’, de ‘maanzieke’
en het halfvolle glas. Over ‘ondraaglijk’
psychisch lijden en euthanasie Albert
Verleyen

31 Herstelondersteunende zorg in een
gesloten kliniek: een kwalitatieve studie
Inge van Loenen, Violet de Gier, Berno van
Meijel en Barbara Stringer

43 Samen sta je sterker Joyce Peters, Marieke
Hendriks en Dirk den Hollander

55 Bijeenkomsten
Jaarcongres Participatie en Herstel Jos
Dröes
Masterclass Onderzoek ‘The science-toservice
gap’ Marion Ammeraal en Jan
Theunissen
Masterclass Marianne Farkas: herstel,
vaardigheden en hoop Peter van der Ende
en Jacomijn Hofstra
Phrenos Psychosecongres: ‘Psychose in
perspectief’ Nico de Louw

64 Boeken
Ervaringsdeskundige zorg- en
dienstverleners. Stigma, verslaving &
existentiële transformatie Doortje Kal

68 Rehab

70 Uit het buitenland Kenniscentrum
Phrenos signaleert Jaap van Weeghel en
Toine Ketelaars

Andere beschikbare nummers of artikelen