Participatie en Herstel 2016-3
Tijdschrift: Participatie en Herstel
Categorie: Psychiatrie

Prijs: € 14.95
2 Redactioneel

3 Reacties Nieuwe kleren voor de GGZ.
Goede GGZ tegenwerpingen. Delespaul/
Keet

6 Opvattingen en misvattingen over
herstel. Het implementeren van
herstelgerichte praktijken in de
geestelijke gezondheidszorg Mike Slade,
Michaela Amering, Marianne Farkas,
Bridget Hamilton, Mary O’Hagan, Graham
Panther, Rachel Perkins, Geoff Shepherd,
Samson Tse, Rob Whitley

20 Beeld Een veelbetekenende boom Loes
Buiteweg en Freek Boon

22 Na de vlucht. Een op herstel gericht
behandelaanbod voor getraumatiseerde
vluchtelingen. Renate Smid en Sabine
Vermin

32 Tandems van ervaringsdeskundigen
en docenten zoeken, herkennen
en overbruggen kloven tijdens het
Tandemontwikkeltraject Paulina Sedney,
Linde Remmelink & Elisa Passavanti i.s.m.
Herman en Lidie

37 Cognitieve Adaptatie Training. Een
interventie voor mensen met ernstige
psychische aandoeningen die langdurend
intensieve klinische zorg nodig hebben
Lisette van der Meer, Jeroen Redmeyer en
Annemarie Stiekema

43 ‘We zeggen allemaal wel dat we aan
rehabilitatie doen, maar is dat wel echt
zo?’ Ervaringen met de Individuele
Rehabilitatie Benadering (IRB) en Herstel
in een forensische setting Annemarie
Zijlstra

50 Bijeenkomsten
Van Dolhuys naar HIC, kan het nog beter?
Jos Dröes
ENIK bestaat 1 jaar Jos Dröes
Congres Rehabilitatie ’92 Cees
Witsenburg
Herstelacademies in ggz en welzijn
Annemiek Onstenk
Freedom First Inspiratiesessies Dorothé
van Slooten

62 Boeken
Jan Pols. Veertig jaar psychiatrie; een
dynamisch doolhof. Jan Theunissen

66 Rehab

69 Uit het buitenland Kenniscentrum
Phrenos signaleert Jaap van Weeghel en
Toine Ketelaars

Andere beschikbare nummers of artikelen