Participatie en Herstel 2016-1
Tijdschrift: Participatie en Herstel
Categorie: Psychiatrie

Prijs: € 14.95
Redactioneel Jos Dröes

4 Tappen: een eenvoudige zelfhulptechniek
bij stress Tom van Wel
15 ‘Take what you need’, portret van de
bewoners van Mentrum Sporenburg 2013-
2015 Monica Schokkenbroek (fotografie)

21 Uit het sociale isolement. De integratie
van een sociale trainingstool in de
reguliere zorg voor cliënten met
ernstige psychiatrische aandoeningen
Mirjam van Orden, Robbert Smit, Eddo
Velders, Marieke van de Ven, Gisele
Vranckx, Jaap van Weeghel

31 Column
Up & Down de P-ladder Petra Jorissen
33 Het poolsysteem: een zinvolle formule
voor mensen met een psychische
aandoening? Eerste ervaringen met
‘Compool’ in Brugge Inge Neyens en
Chantal Van Audenhove

33 Het poolsysteem: een zinvolle formule
voor mensen met een psychische
aandoening? Eerste ervaringen met
‘Compool’ in Brugge Inge Neyens en
Chantal Van Audenhove

42 Bijeenkomsten
Crazywise, ‘A Conference on Sense in
Madness’ Hansje Galesloot
Eerste Europese conferentie over Begeleid
Leren Sandra Vos en Ingrid van der Zee
EnMESH Congres ‘Closing the gap
between research and policy in mental
health’ Bert-Jan Roosenschoon en Kristien
Harmsen
Derde CARe Europe Conference Leo
Admiraal

51 Boeken
Christien Muusse en Sonja van Rooijen.
Freedom First, een onderzoek naar de
ervaringen met wijkgerichte ggz-zorg in
Triëst, Italië en de betekenis hiervan voor
Nederland Remmers van Veldhuizen
Piet-Hein Peeters. Verwarde personen
zijn het probleem niet. Over de echte
vragen in de ambulante ggz Annemiek
Onstenk
Hengeveld, M. e.a. Richtlijn
Psychiatrische diagnostiek Tom van Wel
58 Signalementen
Gert Schout e.a. Eigen Krachtconferenties
bij verplichte GGz. Een
onderzoek naar proces en uitkomsten
Henk-Willem Klaassen

62 Rehab
65 Uit het buitenland. Kenniscentrum
Phrenos signaleert Jaap van Weeghel en
Toine Ketelaars

69 Herstel Waar word je blij van? Interview
met Karla Nijnens over WRAP Max Huber

Andere beschikbare nummers of artikelen