PiP 63
Tijdschrift: Pedagogiek in Praktijk Magazine
Categorie: Pedagogiek

Prijs: € 8.90
Inhoud

Debat; VVe nader bekeken
Voor- en vroegschoolse educatie nader bekeken.
Sieneke Goorhuis-Brouwer met een reactie van Cathy van Tuijl

Essay; Als de kippen erbij!
Diagnoses vliegen kinderen om de oren. Verkeerde
diagnoses ook. Martine Delfos

Analyse Wat heeft die methode dat ik niet heb?
Bezwaren tegen een programmagerichte aanpak voor peuters en kleuters. Helma Brouwers

opinie
Herrie, slopen & stoeien
Jongens zijn anders dan meisjes. Hoe gaan we daar mee om? Marianne de Valck

Praktijk
schrijf maar: er kwam een stier aan
Narratieve didactiek is een waardevol onderdeel van het kleutercurriculum. Jenthe Baeyens

Achtergrond
Help! Ik verwacht een najaarskind!
Niet alle kinderen zitten even lang in de kleuterbouw. Josť Smeets

& verder...
redactioneel
esch
Mieren
Waar hangen ze uit
Down & Out
iPiP
Biografie
Generatie M
Warm Aanbevolen
Orbis Pictus

Andere beschikbare nummers of artikelen