BBMP 11.2011
Tijdschrift: BBMP
Categorie: Management algemeen

Prijs: € 6.95
Inhoud

Een stevig verhaal
Met de komst van (tijdelijk) voorzitter Mariëlle
Rompa en directeur Lex Staal krijgt de nieuwe
Brancheorganisatie Kinderopvang een sterk gezicht. Een interview. | Aart Verschuur

Licht, lucht en heel veel ruimte
De trend om onderwijs en kinderopvang in één gebouw bij elkaar te brengen is voorlopig nog niet ten einde. Op zoek naar inspiratie. | Pieter Winters

Professionaliteit opnieuw uitvinden
‘Als mensen “van binnenuit” kunnen leren, worden ze enthousiast’, zegt Ana Del Barrio Saiz. Dat is ook een van de uitkomsten van het CoRe-onderzoek naar de competenties voor het werken met jonge kinderen. | Addie Roetman

Mijn passie is kinderopvang
Marie-Louise van Mourik van Stichting Kinderopvang
Alphen aan den Rijn heeft de Managementprijs
Kinderopvang 2011 gewonnen. | Lida Schepers

Leve het jonge kind!
Het jonge kind staat flink in de belangstelling
en de driejarige lijkt het ijkpunt van de discussie te worden. Die discussie zwabbert nog alle kanten op. En hoewel de contouren zich allengs helderder aftekenen, moeten de keuzes nog gemaakt worden.| Wilma Schepers

Kinderopvang Kort > Wat u moet weten over kinderopvang
José Reijntjens > Driespan voor de bso
Buitenhek > Ed Buitenhek: Het woord van het jaar
Fiscaal > Jaap van Wijlen: De voorziening groot onderhoud
bdKO > Sturen met zachte hand
Boeken > Ruimten maken in meervoud
BBMP Forum > Serv Vinders: Don’t hurry
Op de koffie bij > de man met een open blik: Andere Tijden

Andere beschikbare nummers of artikelen