BBMP 10.2011
Tijdschrift: BBMP
Categorie: Management algemeen

Prijs: € 6.95
Inhoud

Risiciogestuurd signalen herkennen
Hoe reageert de GGD op ‘de zedenzaak’ in Amsterdam, en wat is het antwoord van gemeenten daarop? De ongerustheid is groot, de wil om dit drama zich niet te laten herhalen eveneens. | Aart Verschuur

Omzien en lering trekken
Amsterdam koos voor het interim- en crisismanagement bij ’t Hofnarretje voor het team
van Partou. Aad de Booij: ‘Het klinkt misschien
vreemd, maar het was een ervaring die ik niet had willen missen.’ | José Reijntjens

Door een gekleurde bril
In de methodiek Z’evenZien focussen pm’ers door zeven verschillend gekleurde brillen op zeven
verschillende ontwikkelingsgebieden. De methodiek geeft pedagogisch managers geweldige handvatten bij het begeleiden van hun pm’ers. | Addie Roetman

De missing link
Structurele kwaliteitsaspecten zijn niet sterk gerelateerd aan de proceskwaliteit. Er zit nog een
schakel tussen en die zou wel eens kunnen liggen
in het vermogen van het team om kritisch te reflecteren. | Paul Leseman en Pauline Slot

Kinderopvang Kort > Wat u moet weten over kinderopvang
Column José Reijntjens > Ouders gedoogd
Column Ed Buitenhek > Balans opmaken en bakens verzetten...
NVTK > Over soft controls en hard controls
Fiscaal > Jaap van Wijlen: De (her)bestedingsreserve
Boeken > Bas Levering: Handboek management voor een sector met een onzekere toekomst
BBMP Forum > Corine van Egten: Diversiteit in oudercommissies
BBMP Forum > Bas Levering: Kinderen willen echte vrije tijd
Gastcolumn > Afscheid van de kinderopvang

Andere beschikbare nummers of artikelen