Tijdschrift voor Rehabilitatie 2011 - 4
Tijdschrift: Tijdschrift voor Rehabilitatie
Categorie: Psychiatrie

Prijs: € 9.95
Inhoud

Redactioneel, Rozemarijn Esselink

Van betekenis Top vijf in barre tijden, Wim
Een analyse van drie verschillende invalshoeken op de zorg voor mensen met ernstige psychiatrische problematiek, Auke van Dijk, Paul Goudena en Frans Leenders

bild
Besneeuwd hek door raam

Herstel
Wat moet daar nou nog van worden?, Marian Klein Bramel

Toen
Einde van ACT, Bert-Jan Roosenschoon, Doroth van Slooten en Hans Kroon

Dres
Gedicht te Sprang Capelle

In de samenleving, Linda Kreuger en Martine Ganzevles

Verandering van Spijs, Jannie Boomsma en Lies Korevaar

Contact na cursusherstel, Chris Nijboer, Aukjen Niewijk en Jean Pierre Wilken

feeds
Robert Whitaker. Anatomy of an Epidemic, Dirk Corstens
W. Cahn e.a. Handboek Schizofrenie, Annette Plooy

rehabs

Andere beschikbare nummers of artikelen