KIDDO 8 2011
Tijdschrift: Kiddo
Categorie: Onderwijs algemeen

Prijs: € 6.95
Inhoud

Naschoolse opvang in Braziliė
Rio de Janeiro, de stad van strand en samba, maar ook van armoede en klassenverschillen. Rijk en arm wonen vlak naast elkaar, en kinderen
die opgroeien in de favelas (sloppenwijken) van de stad hebben geen gemakkelijk leven. Gelukkig staan deze kinderen er niet alleen voor.
Kinderopvangcentra bieden ze een veilige en leerrijke omgeving. KIDDO kijkt mee met Tānia van 9 jaar.

Als er iets schokkends gebeurt in de opvang…
Wat als een kindje sterft aan wiegendood in het kinderdagverblijf? Of een kind raakt ernstig verwond? Hoe ga je daarmee om? Hoe zorg je voor de andere kinderen én voor jezelf ? Liselot Willems, hulpverlener en verantwoordelijke voor de kinderwerking bij de dienst slachtofferhulp van Archipel, een Centrum voor Algemeen
Welzijnswerk in Brussel, geeft antwoord.

En verder
Uit het werkveld
NIEUW: Binnengluren bij… Jan & Samir
Kind en natuur: de realisatie van een groene
buitenruimte
Okiddo voor 0 t/m 4 jaar
Nieuwe meldcode Kindermishandeling
Kinderboeken
Okiddo Muziek 4 t/m 12 jaar
Kinderkwesties: Wennen
Spraakmakers
Nieuwe media: Digitaal fotokader

Andere beschikbare nummers of artikelen