Humanistiek 47 - 2011
Tijdschrift: Humanistiek
Categorie: Mens en maatschappij algemeen

Prijs: € 9.95
Inhoud

Ten geleide | Caroline Suransky & Pascal Leuvenink

“Zin in beweging”
Het leven als Reis. De ontdekking van Odysseus | Joep Dohmen
Een zoektocht naar hoe wij ons kunnen verhouden tot weerloos geluk | Christa Anbeek
& Jaap Schuurmans
Wervelende werkvormen | Lotte Huijing
Zin in vergaderen | Bianca Lugten
Training: Vergeet je lijf niet! | Kevin Pijpers & Reine Rek

Theorie
Humanisme en kosmopolitisme: een kritisch perspectief | Harry Kunneman & Caroline
Suransky

Interview
Goede muziek is voedsel voor de ziel. Een interview met Henry Kelder | Jolande
Bource
Narratief onderzoek in de praktijk

Narratieve benaderingen in de praktische theologie | R. Ruard Ganzevoort
Een kleine verhalenbenadering voor humanistisch geestelijke begeleiding. Aanzet tot
een methodiek | Anneke Sools & Carmen Schuhmann
Bakthin in het wild: Een intertekstuele analyse van burgerparticipatie in lokaal
bestuur | René & Xannah Brohm

Recensie
De ontwikkeling van narratieve competentie. Recensie proefschrift Anneke Sools |
Ernst Bohlmeijer

Geluiden uit de praktijk
Ondersteunen van het eigen denkproces. Ethiek in de FPC Dr. S. van Mesdag | Swanny
Kremer & Jeannette van der Meijde
De dag van het verschil | Monica Walhout

Column
De neo-liberale school | Karen Vintges

Andere beschikbare nummers of artikelen