Geron 4 - 2011
Tijdschrift: Geron
Categorie: Mens en maatschappij algemeen

Prijs: € 9.95
Inhoud

Redactioneel | Bram van der Loeff, Joost van Vliet & Inge Kluck
Eten: Toen de keuken nog geen kookeiland was.

Veranderingen in eetcultuur en maatschappij in Nederland | Anneke H. van Otterloo
Ouderen hebben ingrijpende veranderingen meegemaakt in de productie, distributie, bereiding en
consumptie van voedsel. Van schaarste en onzekerheid naar overvloed en zekerheid.

Aan tafel | Hans M. Becker
De Seniorenrestaurants van Humanitas zijn even belangrijk als cure & care.

Je bent wat je eet | Mary Nicolaou
Oudere migranten houden vast aan hun oorspronkelijke eetpatroon, de traditionele bereiding en
gerechten.

Online ontmoetingen over eten | Moniek Timmers
Het online sociale netwerk Goedenwel.nl verrichtte een onderzoek naar eten onder haar leden: ze
koken tegenwoordig gevarieerder.

Gesignaleerd | Samengesteld door Angelique van Vondelen

Aan tafel | Joost van Vliet
Mevrouw Gandini maakt in een Haags verzorgingshuis van eten een feest.

Eetlust bevorderen vergt integrale aanpak | Yvonne den Ouden
Eten vormt een complex geheel van smaak en ervaringen. Wie de eetlust en het genieten van eten wil
bevorderen moet daar rekening mee houden.

Interview met Cees Helder | Christina Mercken & Jan Willem van de Maat
Toen ik stopte met werken, merkte ik pas het leeftijdsverschil met collega’s.

Aan tafel | Frits van Oosten
Wijkrestaurant Rijn & Vliet in Leiden is sfeervol en voor iedereen.

Gesignaleerd | Samengesteld door Angelique van Vondelen

Gedicht | Renée van Riessen
Oud in Overijssel.

Gerōngrafiek | Hanna van Solinge
Vooral ouderen gehecht aan Hollandse pot.

Kwaliteit van eten: meer dan gezonde voeding alleen | Dorien Voskuil & Tonnie van Genugten
Kwaliteit van eten bestaat uit meer dan een maaltijd. Minstens even belangrijk zijn psychische en
sociale omgevingsaspecten. Een punt van aandacht bij preventie van ondervoeding.

Column | Christina Mercken
Chocolademousse.

Discussie
Dat ouderen genieten van eten is belangrijker dan dat ze gezond eten.

Gesignaleerd | Samengesteld door Angelique van Vondelen

De babyboomgeneratie tussen geven en nemen, een blik in de spiegel | Laura Christ
Generatie is een aanvaard, maar tegelijk onduidelijk begrip. Valt er iets te zeggen over hoe profiterend
en niet-solidair babyboomers eigenlijk zijn?

Een pestprotocol voor ouderen? | Gert Toes
Weer een nieuw protocol in de zorg voor ouderen schiet zijn doel voorbij. Pesten in een verpleeghuis
is op een andere manier veel beter te voorkomen.

Boekbespreking | Geert van Elten
Marion Duimel & Ingrid Meijering. Wat ik later wilde worden. Ouderen in hun droomberoep.

Life review: remedie tegen voltooid leven? | Thijs Tromp
Beschikt onze cultuur over adequate narratieve kaders om goed oud mee te worden?

Column | Joep Dohmen
Misschien leefden ze verkeerd...

Pensionering en de levensloop: een sociologische blik | Kène Henkens
Pensionering is meer dan een geldkwestie alleen, het gaat ook om de sociale context die is ingebed in
de levensloop.

Privacy in het leven van ouderen | Bart van der Sloot
De zorg- en euthanasiepraktijk staan op gespannen voet met verschillende vormen van privacy.

Boekbespreking | Marjan Waltman
Marja Stuifbergen. Filial obligations today. Moral practice, perception and ethical theory.

Nationaal Programma Ouderenzorg | Marcel Olde Rikkert
Tijd voor transitie denken in de ouderenzorg.

Gesignaleerd | Samengesteld door Angelique van Vondelen

Nationaal Programma Ouderenzorg | Elsbeth Vernout
Integrated care for Frail Older People. Impressies van het ILC-congres.

Gesignaleerd | Samengesteld door Angelique van Vondelen

Andere beschikbare nummers of artikelen