KIDDO 5 2005
Tijdschrift: Kiddo
Categorie: Onderwijs algemeen

Prijs: € 3.95
Floddertjes en Aagjes in de groep
In Pluk van de Petteflet beschrijft Annie M.G. Schmidt een wereld die star en fragmentarisch
is. Door de elementen ‘gevoel’ en ‘contact’ in te brengen, gepersonifieerd
door Pluk, gaat het leven er een stuk plezieriger uitzien. Aanleiding om eens stil te
staan bij de functie van affectregulatie in de opvoeding.

De geschiedenis van architectuur en design
voor jonge kinderen
Pedagogen benadrukken al eeuwenlang dat architectuur belangrijk is. Een blik op
de geschiedenis van architectuur en design voor jonge kinderen. Van de Duitse
Kindergarten tot de scholen van de Schotse architect Mackintosh.

‘De natuur biedt ons bijna alles’
Noorwegen beschikt over heel wat natuurlijke open ruimte. Anders Farstad beschrijft
hoe de kinderen in zijn Noorse ‘natuurkindertuin’ zelfverzekerd, gezond en leergierig
zijn.

Het gebruik van de ruimte
Ine van Liempd beschrijft een Nederlands onderzoek naar de gebruikskwaliteit van
gebouwen voor kinderopvang. Daarin werd gekeken of er een verband bestaat tussen
de pedagogische visie en de wijze waarop het kindercentrum is vormgegeven en
gebruikt wordt.

Kleuters over architectuur en design
Van alle betrokkenen bij het bouwen, herinrichten of meubileren van ruimtes voor
kleuters, hebben de kleuters zelf vaak de minste inbreng. Hun wensen en ideeën blijven
vaak verborgen voor de volwassenen die de veranderingen doorvoeren. De Britse
onderzoekster Alison Clark maakte de visie van kleuters zichtbaar door middel van de
‘mozaïekmethode’.

Andere beschikbare nummers of artikelen