Humanistiek 46 - 2011
Tijdschrift: Humanistiek
Categorie: Mens en maatschappij algemeen

Prijs: € 9.95
Inhoud

Ten geleide
Caroline Suransky

In memoriam
In memoriam: Ilja Maso
Hans Alma & Adri Smaling

Geestelijke weerbaarheid
Geestelijke Weerbaarheid en Humanisme
Joachim Duyndam

Geestelijke weerbaarheid en humanistisch geestelijke verzorging bij de krijgsmacht
Erwin Kamp

Geestelijke weerbaarheid en overgave in de geestelijke begeleiding
Ton Jorna

Op de vlucht voor de wraakgodinnen
Carmen Schuhmann

Onderzoek
De vooroorlogse weg van Jaap van Praag naar het humanisme
Bert Gasenbeek

Honderdvijftig jaar vrijdenkersbeweging en Max Havelaar. Nieuwe ontwikkelingen in de geschiedschrijving van het vrijdenken
Willeke Los

Interview
Morele professionalisering in de krijgsmacht. Een interview met Désirée Verweij
Dennis Schutijser

Theorie
Humanistisch levensbeschouwen en interlevensbeschouwelijke geestelijke verzorging
Hans Alma & Christa Anbeek

Karl Marx: Kritiek als emancipatorische praktijk Robin Celikates

Column
Limburg als ‘hartland’. Het Rousseau-isme van de PVV
Karen Vintges

Recensie
Mohamed Ajouaou, Imams achter tralies. Casestudie naar islamitisch geestelijke verzorging in Nederlandse inrichtingen met bouwstenen voor een beroepsprofiel
Abdelilah Ljamai

Andere beschikbare nummers of artikelen